INNOVISION er et kompetansemiljø i grensesnittet mellom brukeropplevelse, forretning og teknologi.

Vi støtter virksomheter med å identifisere og realisere muligheter for fremtidig vekst. Med fokus på brukerens opplevelse, virksomhetens strategi og teknologiske muligheter bistår INNOVISION bedrifter med å nå sitt potensial.

Gjennom designtenkning, prototyping og raske iterasjoner utfordrer vi kundene våre til å innovere, utnytte ny teknologi og skape vekst gjennom nye forretningsmodeller.

INNOVISIONs rådgivere har dybdekunnskap og erfaring med sentrale verktøy og teorier innen innovasjonsledelse, kjenner til den nyeste forskningen på feltet og kan vise til toneangivende case-studier og praktiske rammeverk.

Telefon +47 915 86 800

ORG.NR 918 603 832

Tjenester

Vi finner løsninger som skaper lønnsomhet og vekst ved å sette brukeren i sentrum av de strategiske prosessene. Det å være reelt brukerorientert er selvfølgelig noe vi søker også i vår egen kundeprosess. Ingen kunder er like. Hva vi bidrar med avhenger av hvilket sted du er på i din egen utvikling og hvilke konkrete behov du har.

STRATEGI

Innovision utarbeider
strategier med
kundeorientering som
utgangspunkt for
å sikre lønnsomhet og vekst

INNOVASJON

Innovision støtter virksomheter
i utvikling av nye konsepter
og tjenester med fokus på kundens
opplevelse, virksomhetens strategi
og teknologiske muligheter

Kunnskapsutvikling

Innovision holder
foredrag og gjennomfører
workshops som er
tilpasset din virksomhet
og situasjon

Team

INNOVISION leverer ende-til-ende innovasjonsprosesser

metode

Vår innovasjonsmetodikk tar utgangspunkt i en brukerorientert tilnærming, hvor ideer og konsepter utarbeides etter en inngående forståelse av hvordan brukere opplever en eksisterende tjeneste som del av sin hverdagspraksis. Her benytter vi både kvalitative og kvantitative metoder for å generere dyp innsikt. Med basis i generert innsikt utarbeides nye konsepter som videreutvikles iterativt gjennom prototyper og «design sprints».

Tidligere kunder

  • one
  • two
  • three
  • four
  • five

Kontakt

Innovision Consulting AS

+47 915 86 800

post@innovision.no