Ranvir Rai, PhD

Ranvir har over 10 års erfaring som rådgiver og prosjektleder fra innovasjons- og endringsinitiativ i større virksomheter – både i privat og offentlig sektor. Med doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI har han spisskompetanse innen innovasjonsledelse, tjenestedesign, disruptiv innovasjon og forretningsmodellutvikling. Ranvir er en kreativ problemløser og trives best med prosjekter i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og design. Han er i tillegg en engasjerende foredragsholder og bygger sine foredrag på teori, erfaring og beste praksis.


+47 915 86 800