Tjenester

INNOVISION er et kompetansemiljø i grensesnittet mellom strategisk rådgivning, kundeopplevelse og forretningsdesign.

Det betyr at vi finner løsninger som skaper lønnsomhet og vekst ved å sette kunden i sentrum av de strategiske prosessene. Det å være reelt kundeorientert er selvfølgelig noe vi søker også i vår egen kundeprosess. Ingen kunder er like. Hva vi bidrar med avhenger av hvilket sted du er på i din egen utvikling og hvilke konkrete behov du har.

Strategi

Innovision utarbeider strategier med kundeorientering som utgangspunkt for å sikre lønnsomhet og vekst

Picture2

Innovasjon

Innovision støtter virksomheter i utvikling av nye konsepter og tjenester med fokus på kundens opplevelse, virksomhetens strategi og teknologiske muligheter

Picture3

Gjennomføringskraft

Innovision har lang erfaring med komplekse endringsprosesser og kan tilføre gjennomføringskraft i form av prosjekt- og prosessledelse

Kunnskapsutvikling

Innovision holder foredrag og gjennomfører workshops som er tilpasset din virksomhet og situasjon