OM OSS

 

Bedrifter og markeder er i konstant utvikling. For at bedrifter skal overleve og opprettholde konkurransefortrinn i markedet, må de hele tiden tilpasse seg og skape nye produkter og tjenester i tråd med endrede kundebehov og trender.

Innovision fokuserer på hvordan virksomheter kan skape nye ideer og lede disse hele veien frem til nye konsepter og tjenester som skaper verdi. Med fokus på brukerens opplevelse, virksomhetens strategi og teknologiske muligheter bistår vi bedrifter med å nå sitt potensial. Våre rådgivere har dybdekunnskap og erfaring med sentrale verktøy og teorier innen innovasjonsledelse og strategiutvikling, kjenner til den nyeste forskningen på feltet og kan vise til toneangivende case-studier og praktiske rammeverk. Vi er opptatt av å overføre kompetanse og innsikt til kundene våre og sikre at de får verktøy og selvtillit til å stå på egne ben. Selv om vår analytiske tilnærming er forankret i forskning og lang erfaring, har vi en leken og uhøytidelig omgangstone.

Innovisions filosofi er myntet på Alan Kay sitt berømte sitat: «The best way to predict the future is to invent it».

 • RANVIR RAI, PhD Managing Partner
 • HEGE HASLIE-CHRISTENSEN, MSc Partner
 • CASPER CLAUDI RASMUSSEN, PhD Partner
 • Ranvir Rai

  Ranvir har over 10 års erfaring som rådgiver og prosjektleder fra innovasjons- og endringsinitiativ i større virksomheter – både i privat og offentlig sektor. Med doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI har han spisskompetanse innen innovasjonsledelse, tjenestedesign, disruptiv innovasjon og forretningsmodellutvikling. Ranvir er en kreativ problemløser og trives best med prosjekter i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og design. Han er i tillegg en engasjerende foredragsholder og bygger sine foredrag på teori, erfaring og beste praksis.

  +47 915 86 800
 • Hege Haslie-Christensen

  Hege har en bachelor i juss og musikk samt en master i innovasjon og ledelse ferdig høsten 2017. Hun har lang erfaring som entreprenør og har gründet flere bedrifter hvor innovasjon og globalisering har vært kjernen for bedriftsetableringen. Før hun tok skrittet ut i det ukjente arbeidet hun mange år i både offentlig og privat virksomhet. Hun sitter i dag i fire styrer hvor innovasjon og innovasjonsprosesser er på agendaen i forskjellige former. Hege har internasjonal erfaring fra Canada og Frankrike og ser ofte muligheter i et globalt perspektiv. Hun er brennende opptatt av innovasjon og entreprenørskap og holder engasjerte og spennende foredrag om gründerlivets opp- og nedturer.

  +47 451 86 622
 • Casper Claudi Rasmussen

  Casper har jobbet med raskt voksende bedrifter i Norge og publisert flere vitenskapelige artikler på området. Han har doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen ved NMBU og har spisskompetanse innen vekststrategi, innovasjonsledelse og kvantitative analyser. Casper er opprinnelig dansk, fotballentusiast og brenner for å forstå dynamikken bak raskt voksende bedrifter, både fra et praktisk og et teoretisk perspektiv.

  +47 901 68 120