Metodikk

Vår innovasjonsmetodikk tar utgangspunkt i en kundeorientert tilnærming, hvor ideer og konsepter utarbeides etter en inngående forståelse av hvordan kunder opplever en eksisterende tjeneste som del av sin hverdagspraksis. Her benytter vi både kvalitative og kvantitative metoder for å generere dyp kundeinnsikt. Med basis i generert innsikt utarbeides nye konsepter som videreutvikles iterativt gjennom prototyper og «design sprints». Dernest integreres den nye løsningen som del av virksomhetens infrastruktur og skaleres eventuelt videre til andre enheter. Reell innovasjon oppstår først når en evner å skape en forbedret kundeopplevelse gjennom ny eller endret kundepraksis og økt lønnsomhet for virksomheten.

Rai, R. S. (2016) “Innovating in Practice: A Practice-Theoretical Exploration of Discontinuous Service Innovations”.
Series of Dissertations 9/2016, BI Norwegian Business School.