Hege Haslie-Christensen, MSc

Hege har en bachelor i juss og musikk samt en master i innovasjon og ledelse ferdig høsten 2017. Hun har lang erfaring som entreprenør og har gründet flere bedrifter hvor innovasjon og globalisering har vært kjernen for bedriftsetableringen. Hun sitter i dag i fire styrer hvor innovasjon og innovasjonsprosesser er på agendaen i forskjellige former. Hege har internasjonal erfaring fra Canada og Frankrike og ser ofte muligheter i et globalt perspektiv. Hun er brennende opptatt av innovasjon og entreprenørskap og holder engasjerte og spennende foredrag om gründerlivets opp- og nedturer.


+47 451 86 622